Γραμματικοί της Πόρτας

Ο θεσμός των επαρχιακών δραγουμάνων (διερμηνέων)που ίσχυε στις τουρκοκρατούμενες χώρες εφαρμόστηκε και στην Κρήτη. Οι Γραμματικοί της Πόρτας, όπως ονομάστηκαν αυτοί οι δραγουμάνοι, ήταν εντόπιοι τουρκομαθείς, που διορίζονταν ως επίσημοι διερμηνείς των πασάδων και ήταν βέβαια πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης τους. Εκτός από την υπεύθυνη υπηρεσία του διερμηνέα οι Γραμματικοί της πόρτας συνεργάζονταν και με τον δεφτερδάρη για τα φορολογικά ζητήματα και είχαν επίσης τη ευθύνη για την εξεύρεση του προσωπικού των αγγαρειών και άλλων υπηρεσιών προς του Τούρκους αξιωματούχους. Είχαν στη διάθεση τους τρεις χριστιανούς υπαλλήλους, που τους βοηθούσαν στο έργο τους και ιδίως στην είσπραξη του φόρου της … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γραμματικοί της Πόρτας.