Γλώσσες του Κόσμου

Οι γλώσσες παριστάνονται από τους γλωσσολόγους ως ένας κορμός με κλάδους και υποκλάδους, και οι γλωσσολόγοι προσπαθούν να ανιχνεύσουν όσο πιο αρχαία στοιχεία μπορούν σε καθεμιά από αυτές τις μεγάλες ομάδες γλωσσών και να βρουν τον πυρήνα της αρχικής τους διαμόρφωσης. Υπάρχουν οι ουραλοαλταϊκές, οι σημιτικές, οι σινοθιβετιανές γλώσσες, που περιλαμβάνουν την Κίνα και τμήματα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γλώσσες του Κόσμου.