Γκίζα

Ο όρος Γκίζα στα αραβικά σημαίνει ασβεστολιθικό οροπέδιο. Η περιοχή όπου βρίσκονται οι πυραμίδες δεν είναι πολύ εκτεταμένη. Οριζόταν από δύο ρυάκια τα οποία τώρα έχουν στερέψει. Οι Πυραμίδες της Γκίζας είναι ταφικά συμπλέγματα του Χέοπα, του Χεφρήνου και του Μυκερίνου, με τα βοηθητικά οικοδομήματά τους. Γκίζα: οι Πυραμίδες Χέοψ Η Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γκίζα.