Γιασαβαρμάν και διάδοχοι

Σύμφωνα με τις επιγραφές, ο Γιασαβαρμάν Α’ γιόρτασε το 889 τα 11 χρόνια της βασιλείας του χτίζοντας 100 κέντρα πνευματικής περισυλλογής για τους βουδιστές μοναχούς. Αμέσως μετά ο μονάρχης επικεντρώθηκε στη Χαριχαραλάγια: προχώρησε στην ανέγερση ναού Λολέι, που ήταν αφιερωμένος στους προγόνους και αποτελούνταν από τέσσερις ογκώδεις πλίθινους πύργους που στηρίζονταν σε μια πλατφόρμα από το ίδιο υλικό. Ο ναός χτίστηκε στη νησίδα που βρισκόταν στη μέση του Μπαρέι Ιντρατατάκα, που είχε οικοδομήσει ο πατέρας του. Επιπλέον ο Γιασαβαρμάν έστρεψε την προσοχή του στις πεδινές περιοχές και στη δύση: ήταν αυτός που πήρε την απόφαση να ιδρύσει μια νέα πρωτεύουσα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γιασαβαρμάν και διάδοχοι.