Γη

Ελάχιστο λιγότερο σημαντική από τη λατρεία του νερού και της φωτιάς στην ανατολική σλαβική μυθολογία είναι η λατρεία της γης. Ωστόσο, η ποιότητα της σχέσης των ανθρώπων με τη γη είναι κάπως διαφορετική. Η γη (ζεμλιά) είναι θηλυκό ουσιαστικό στη ρωσική γλώσσα και αποτελεί κεντρική θηλυκή έννοια στη ρωσική και ανατολική σλαβική μυθολογία γενικότερα. Για … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γη.