Γη

Ελάχιστο λιγότερο σημαντική από τη λατρεία του νερού και της φωτιάς στην ανατολική σλαβική μυθολογία είναι η λατρεία της γης. Ωστόσο, η ποιότητα της σχέσης των ανθρώπων με τη γη είναι κάπως διαφορετική. Η γη (ζεμλιά) είναι θηλυκό ουσιαστικό στη ρωσική γλώσσα και αποτελεί κεντρική θηλυκή έννοια στη ρωσική και ανατολική σλαβική μυθολογία γενικότερα. Για μια αγροτική κοινότητα η γη αποτελεί το υγρό και γόνιμο στοιχείο που χαρίζει τους καρπούς παντού όπου φυτεύονται οι σπόροι της μελλοντικής ζωής. «Χίλιοι αδελφοί ζωσμένοι με την ίδια ζώνη, στοιχισμένοι ολόρθοι πάνω στη μητέρα τους», περιγράφει ένα αίνιγμα τα τρυγημένα δεμάτια σταχυών στον αγρό. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γη.