Γεωργία της Πομπηίας

Ο ρωμαϊκός κόσμος και γενικότερα ο κόσμος της αρχαιότητας βάσιζε την οικονομία του στη γεωργία: η αγροτική παραγωγή διασφάλιζε την επιτυχία πλήθους δραστηριοτήτων, όπως η χειροτονία και το εμπόριο. Η ρωμαϊκή αριστοκρατία και οι εύπορες τάξεις επένδυαν ένα μεγάλο τμήμα του πλούτου τους στη γεωργία. Οι πλούσιοι προτιμούσαν να ζουν στις πιο παραγωγικές ζώνες, όπου έχτιζαν με τις βίλες του, που λειτουργούσε ταυτόχρονα ως άρτια οργανωμένα αγροκτήματα. Η αγροτική εργασία και άλλες δραστηριότητες σχετιζόμενες με την αγροτική παραγωγή διεξάγονταν κυρίως από δούλους. Μολονότι υπήρχαν ελεύθεροι εργάτες, η επιτυχία κάθε επιχείρησης εξαρτιόταν από το μεγάλο εργατικό δυναμικό των δούλων. Στο τμήμα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γεωργία της Πομπηίας.