Γεωργία της Πομπηίας

Ο ρωμαϊκός κόσμος και γενικότερα ο κόσμος της αρχαιότητας βάσιζε την οικονομία του στη γεωργία: η αγροτική παραγωγή διασφάλιζε την επιτυχία πλήθους δραστηριοτήτων, όπως η χειροτονία και το εμπόριο. Η ρωμαϊκή αριστοκρατία και οι εύπορες τάξεις επένδυαν ένα μεγάλο τμήμα του πλούτου τους στη γεωργία. Οι πλούσιοι προτιμούσαν να ζουν στις πιο παραγωγικές ζώνες, όπου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γεωργία της Πομπηίας.