Γερμανοί και Σλάβοι

Μετά τον 4ο αιώνα μ.Χ., μια μεγάλη δημογραφική αναστάτωση συμβαίνει στην Ευρώπη. Είναι η ενίσχυση και η διάχυση της παρουσίας δύο άλλων ανθρωπίνων ομάδων, που ήταν ομάδες της Ευρώπης, Γερμανοί και Σλάβοι. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης ήταν ότι μέσα σ΄ αυτούς τους αιώνες, η Ευρώπη μετατράπηκε σε μία περιοχή όπου κυριαρχούσαν το σλαβικό και το … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γερμανοί και Σλάβοι.