Γερμανικά φύλα μοιράζουν την Ευρώπη

Τα γερμανικά φύλα προκαλούν δημογραφική και πολιτιστική αλλαγή όχι μόνο στη Βρετανία, αλλά και στην περιοχή που σήμερα είναι Γαλλία. Εκεί κατοικούσαν στο παρελθόν Κέλτες, οι οποίοι ονομαζόνταν Γαλάτες. Η περιοχή αυτή κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους την εποχή της ακμής τους, τον 1ο αιώνα π.Χ., και οι Γαλάτες υπετάγησαν στους Ρωμαίους, με αποτέλεσμα να χάσουν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γερμανικά φύλα μοιράζουν την Ευρώπη.