Γαία ή Γη, η γιαγιά του Δία

Ως Γαία αναφέρεται μία από τις πιο αρχαίες θεότητες, που λατρευόταν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Στα έργα του Ομήρου ή Θεότητα δεν έχει ακόμη τη σπουδαιότητα που αποκτά στη «Θεογονία» του Ησιόδου, γιατί ο Όμηρος αναφέρει περισσότερο σαν θεά της στερεάς ουσίας της γης, της γονιμότητας και της τεκνοποιΐας την Τηθή και σαν θεό των θαλασσών και του υγρού στοιχείου, γενικότερα, τον Ωκεανό. Η Γαία αρχίζει να εμφανίζεται στην φαντασία των αρχαίων Ελλήνων σαν το γήινο στοιχείο και σαν ένα τεράστιο πλάσμα από όπου γεννήθηκαν όλα τα υπάρχοντα πάνω στη γη. Ο Αισχύλος τη εξυμνεί στις «Δαναΐδες» του, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γαία ή Γη, η γιαγιά του Δία.