Βυζαντινό…Κτηματολόγιο (324-1453)

Το Κτηματολόγιο στο Βυζάντιο είναι η καταγραφή των αποτελεσμάτων της αποτίμησης της γης και της εργατικής δύναμης ανθρώπων και ζώων σε κεφαλές και ζυγά. Πρωτοβυζαντινή περίοδος (324-565) Υπήρχαν πολλοί τύποι κτηματολογίων: τα αναλυτικά κτηματολόγια των τοπικών αρχών, τα συνοπτικά των επάρχων του πραιτωρίου και το κεντρικό κρατικό κτηματολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο η κεντρική διοίκηση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βυζαντινό…Κτηματολόγιο (324-1453).