Βυζαντινή Καππαδοκία (4ος-11ος αιώνας)

Στα Γεωγραφικά του ο Στράβων μας δίνει πολλές λεπτομέρειες για την αρχαία Καππαδοκία. Δυστυχώς, για τη Βυζαντινή Καππαδοκία δεν υπάρχει αντίστοιχη περιγραφή από τους σύγχρονους συγγραφείς. Παρά την ασάφεια που διακρίνει τις αναφορές των βυζαντινών συγγραφέων στην περιοχή, γενικά ισχύει αυτό που ο Στράβων είχε τονίσει κατά την αρχαιότητα, ότι, δηλαδή τα όρια της δεν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βυζαντινή Καππαδοκία (4ος-11ος αιώνας).