Βυζαντινής Κρήτης ιστορία

Η ιστορία της Βυζαντινής Κρήτης διαιρείται σε τρεις περιόδους: Η πρώτη βυζαντινή περίοδος της Κρήτης καλύπτει τους χρόνους από 330 μέχρι το 824, οπότε και το νησί έπεσε στα χέρια των Αράβων. Η δεύτερη περίοδος περιλαμβάνει τη σκοτεινή περίοδο της αραβοκρατίας και η τρίτη από την επανάκτηση της Κρήτης από τους Βυζαντινούς το 961 έως … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βυζαντινής Κρήτης ιστορία.