Βιομηχανική Επανάσταση

Η υπερδύναμη που λέγεται «δυτικός κόσμος», Δυτική Ευρώπη, στον 19ο αιώνα στήριξε ένα μεγάλο τμήμα της αλκής της στο γεγονός ότι σε αυτήν συνέβη η νέα επανάσταση του κόσμου, η Βιομηχανική Επανάσταση. Στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και διαχύθηκε σε όλο τον κόσμο, σταδιακά, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, σε πολλά μέρη του κόσμου, τουλάχιστον, μέσα στον 19ο και 20ό αιώνα. Αυτή η επανάσταση ήταν κάτι καινούριο. Κάθε επανάσταση είναι κάτι καινούριο, ιδιαίτερα όσον αφορά την παραγωγή. Μέχρι τότε οι άνθρωποι είχαν ζήσει στον κύκλο της γεωργίας, στον κύκλο των δράσεων του ναυτικού που … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βιομηχανική Επανάσταση.