Βιλανόβα

Κατά την εποχή του Σιδήρου στην Κεντρική Ιταλία αναπτύχθηκε ο πολιτισμός Βιλανόβα. Η Βιλανόβα ήταν ένας οικισμός κοντά στην Μπολόνια, όπου τον 9ο μ.Χ. αιώνα ήρθαν στο φως τα πρώτα ευρήματα που αποδείκνυαν την ύπαρξη αυτού του πολιτισμού. Ο πολιτισμός Βιλανόβα χρονολογείται μεταξύ 9ου και 8ου π.Χ. αιώνα και αντιπροσωπεύει το πρώιμο στάδιο δημιουργίας του ετρουσκικού πολιτισμού. Καθώς επιδεικνύει συνεκτικά στοιχεία με την προγενέστερη Εποχή του Χαλκού έχει ονομαστεί Πρώιμη Εποχή Βιλανόβα. Τον 9ο πΧ. αιώνα άρχισαν να χτίζονται οι πρώτοι οικισμοί που αργότερα θα εξελίσσονταν σε μεγάλα ετρουσκικά κέντρα. Πρόκειται για μικρές ομάδες χωρικών που τοποθετούνται είτε κοντά η … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βιλανόβα.