Βασίλειο της Κρήτης

Λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους, η Κρήτη βρέθηκε στη δίνη των γεγονότων, το Μάιο του 1203. Ο Αλέξιος Άγγελος, γιος του έκπτωτου βασιλιά Ισαάκιου Β’ Άγγελου, προσέφερε δώρα στους σταυροφόρους για να βοηθήσουν στην επάνοδο του Ισαάκιου στο θρόνο. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και η Κρήτη. Μετά την άλωση της Πόλης οι σταυροφόροι ανέθεσαν στον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό να καταλάβει την Κρήτη. Εκείνος όμως ήταν άπειρος και απρόθυμος για ναυτικές επιχειρήσεις. Ο δόγης τότε της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, Ερρίκος Dandolo επωφελήθηκε από την απροσδόκητη ευκαιρία. Οι εκπρόσωποι του προσέφεραν στον Βονιφάτιο οικονομικά και πολιτικά ανταλλάγματα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βασίλειο της Κρήτης.