Βασίλειο της Κρήτης

Λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους, η Κρήτη βρέθηκε στη δίνη των γεγονότων, το Μάιο του 1203. Ο Αλέξιος Άγγελος, γιος του έκπτωτου βασιλιά Ισαάκιου Β’ Άγγελου, προσέφερε δώρα στους σταυροφόρους για να βοηθήσουν στην επάνοδο του Ισαάκιου στο θρόνο. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και η Κρήτη. Μετά την άλωση της Πόλης … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βασίλειο της Κρήτης.