Βασίλεια της Ευρώπης

Ο χάρτης της Ευρώπης στους αιώνες που ακολουθούν τον Μεσαίωνα αλλάζει εντυπωσιακά, ακριβώς επειδή δημιουργούνται και σταθεροποιούνται κάποια βασίλεια, άλλα πάλι συμμετέχουν σε μία συνεχή εξέλιξη. Από την αυτοκρατορία του Καρλομάγνου στον 9ο αιώνα (το 800 – 900 μ.Χ.), που δημιουργούσε ένα συμπαγές κράτος στη βόρεια, κεντρική και δυτική Ευρώπη, θα μετακινηθεί σταδιακά η Ευρώπη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βασίλεια της Ευρώπης.