Βαβυλώνα

Η Βαβυλώνα καταστράφηκε από τον Σεναχερίμπ το 689π.Χ. Η πόλη ανοικοδομήθηκε μερικώς από τους διαδόχους του Ασαρχαδών και του Ασσουρμπανιπάλ, παραμένοντας όμως πάντα υπό την κυριαρχία των Ασσυρίων ηγεμόνων είτε επειδή σε ορσιμένες φάσεις κατακτήθηκε απευθείας είτε επειδή κυβερνήθηκε από ηγεμόνες πιστούς στην κεντρική κυβέρνηση. Η αρχή της βαβυλωνιακής εξέγερσης συνέπεσε με την άνοδο στο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βαβυλώνα.