Βέντμα και κολντούνια

Στη Ρωσία ορισμένοι έλεγαν ότι η μάγισσα βέντμα προερχόταν από την Ουκρανία και σταδιακά εξαπλώθηκε και «μόλυνε» όλη την Ρωσία. Αν και ο όρος βέντμα δεν ήταν άγνωστος στον Βορρά, η αρνητική χρήση της μαγείας γινόταν κυρίως είτε από τον κολντούν (μάγο) ή το θηλυκό αντίστοιχό του, την κολντούνια. Υπήρχαν δύο είδη βέντμα. Κάποιες ήταν μυθικά όντα με χαρίσματα που κληρονομούνταν από γυναίκα σε γυναίκα. Άλλες μάθαιναν τις πανουργίες τους υπηρετώντας τον Διάβολο, ή γινόμενες συντρόφισσες του. Εναλλακτικά, κληρονομούσαν τις δυνάμεις τους από μια βέντμα που πέθαινε ή μαθήτευαν για πολλά χρόνια. Τις περισσότερες φορές μια γυναίκα γεννημένη βέντμα δεν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βέντμα και κολντούνια.