Αχαιμενίδες

Παρά το μικρό μέγεθος του πρώτου βασιλείου της Παρσουμάς, οι βασιλείς της πρώτης περιόδου υιοθέτησαν τον τίτλο «βασιλεύς των βασιλέων», που όμως είχε νόημα μόνο την περίοδο που βασίλευαν ηγέτες όπως ο Κύρος, ο Δαρείος και ο Ξέρξης. Οι Αχαιμενίδες είχαν καταλάβει μια αχανή έκταση που περιελάμβανε τη Μεσοποταμία, την Συρία, την Αίγυπτο, τη Μικρά … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αχαιμενίδες.