Αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου

Στα δεκατέσσερα χρόνια που μεσολάβησαν από τις Τριακοντούτεις σπονδές ως την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου τα γεγονότα της Κέρκυρας και το Μεγαρικό ψήφισμα αποτελούν αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου. Η αντίδραση των Πελοποννησίων ύστερα από τα παραπάνω γεγονότα ήταν αναπόφευκτη. Οι Κορίνθιοι, οι Μεγαρείς και οι Αιγινίτες (οι τελευταίοι κρυφά από φόβο των Αθηναίων) έστειλαν πρέσβεις … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου.