Ασόκα και αστυνομία καλοσύνης

Η Ινδία κατακτήθηκε πολλές φορές από ξένους και στη διάρκεια της ιστορίας της δημιουργήθηκαν βασίλεια από την επεκτατική δράση ηγεμόνων της, οι οποίοι και ανάγκασαν άλλους ηγεμόνες να υποταγούν σε αυτούς. Έτσι δημιουργήθηκαν κατά καιρούς στην Ινδία βασίλεια ινδικά. Ποτέ ολόκληρη η Ινδία δεν έγινε ένα βασίλειο, μία αυτοκρατορία, αλλά κατά καιρούς δημιουργήθηκαν μεγάλες ινδικές αυτοκρατορίες όπως είναι το βασίλειο των Μαουρία. Η αυτοκρατορία των Μαουρία δημιουργήθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ., λίγο μετά τον Μέγα Αλέξανδρο, και έλεγξε ένα μεγάλο κομμάτι της Ινδίας αυτή η αυτοκρατορία. Σ’ αυτήν ανήκει και ο πιο γνωστός από τους ηγεμόνες της Ινδίας ιστορικά, ο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ασόκα και αστυνομία καλοσύνης.