Ασόκα και αστυνομία καλοσύνης

Η Ινδία κατακτήθηκε πολλές φορές από ξένους και στη διάρκεια της ιστορίας της δημιουργήθηκαν βασίλεια από την επεκτατική δράση ηγεμόνων της, οι οποίοι και ανάγκασαν άλλους ηγεμόνες να υποταγούν σε αυτούς. Έτσι δημιουργήθηκαν κατά καιρούς στην Ινδία βασίλεια ινδικά. Ποτέ ολόκληρη η Ινδία δεν έγινε ένα βασίλειο, μία αυτοκρατορία, αλλά κατά καιρούς δημιουργήθηκαν μεγάλες ινδικές … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ασόκα και αστυνομία καλοσύνης.