Αρχιτεκτονικοί τύποι γεωμετρικής εποχής

Οι παλιοί αρχιτεκτονικοί τύποι επιβίωσαν μέχρι τον 7ο π.Χ. αιώνα. Η αρχιτεκτονική της Γεωμετρικής εποχής δεν έχει μνημειακό χαρακτήρα. Τα θεμέλια και το κατώτερο τμήμα των οικοδομημάτων κατασκευάζονταν από μικρούς αργούς λίθους, ενώ το ανώτερο ήταν φτιαγμένο από ωμές πλίνθους. Από τον 8οπ.Χ. αιώνα είχαν ήδη αρχίσει να εκφράζονται οι μνημειώδεις τάσεις, από τις οποίες θα εξελιχθεί κατά τον 7οπ.Χ. αιώνα ο τυπικός ελληνικός ναός, που ήταν η μακριά ορθογώνια αίθουσα, συχνά με κιονοστοιχία κατά το μακρό της άξονα. Τα οικοδομήματα διακρίνονται σε τέσσερις τύπους. Αρχιτεκτονικοί τύποι Στον α’ τύπο ανήκουν τα επιμήκη, ορθογώνια οικοδομήματα με είσοδο στη μία στενή … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αρχιτεκτονικοί τύποι γεωμετρικής εποχής.