Αρχαϊκή Εποχή των Ετρούσκων

Στην Αρχαϊκή Εποχή, αρχές του 6ου π.Χ. αιώνα, η αριστοκρατία της Ετρουρίας, που είχε εδραιώσει την κυριαρχία της την προηγούμενη περίοδο, είδε την πολιτική και οικονομική της δύναμη να μειώνεται δραστικά, πιθανόν εξαιτίας της ανόδου μιας αστικής τάξης, που την αποτελούσαν έμποροι, τεχνίτες και ιδιοκτήτες γης. Η αλλαγή μετέβαλε την πολιτική και κοινωνική δομή και αυτό αντανακλάται και στην αρχιτεκτονική τόσο των αστικών κέντρων όσο και των νεκροπόλεων. Αν και κάποιες πόλεις διατηρούν τη δομή της προηγούμενης περιόδου, όπως ο οικισμός Ατσέζα, οι νέες πόλεις που ιδρύθηκαν, όπως το Μαρτσαμπότο, έχουν τακτικό σχέδιο δόμησης, βασισμένο σε ένα δίκτυο δρόμων που … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αρχαϊκή Εποχή των Ετρούσκων.