Αρχαϊκή Εποχή των Ετρούσκων

Στην Αρχαϊκή Εποχή, αρχές του 6ου π.Χ. αιώνα, η αριστοκρατία της Ετρουρίας, που είχε εδραιώσει την κυριαρχία της την προηγούμενη περίοδο, είδε την πολιτική και οικονομική της δύναμη να μειώνεται δραστικά, πιθανόν εξαιτίας της ανόδου μιας αστικής τάξης, που την αποτελούσαν έμποροι, τεχνίτες και ιδιοκτήτες γης. Η αλλαγή μετέβαλε την πολιτική και κοινωνική δομή και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αρχαϊκή Εποχή των Ετρούσκων.