Αρχαιολογία της γλώσσας

Τα τελευταία 500 χρόνια, οι ερευνητές παρατηρούν το σύνολο του κόσμου και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν γλώσσες στη Γη, που μοιάζουν περίπου με άλλες, κυρίως στη σύλληψη της δομής και σε βασικά λεξιλόγια, ακόμη και αν ομιλούνται σε απομακρυσμένες περιοχές. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τους τελευταίους αιώνες, μελέτης των ανθρωπίνων γλωσσών. Αναπτύχθηκε μια ειδική επιστήμη που ονομάζεται Γλωσσολογία. Η Γλωσσολογία κάνει μια «αρχαιολογία της γλώσσας», μπαίνει μέσα στη δομή των γλωσσών και προσπαθεί να βρει τις παλαιότερες, ακόμα και αν δεν είναι καταγεγραμμένες. Οι γλώσσες δημιουργήθηκαν πολύ πριν από τα 5.000 και 5.500 χρόνια, στα οποία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αρχαιολογία της γλώσσας.