Αρχαίοι ναοί μετατρέπονται σε εκκλησίες

Από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου γίνεται προσπάθεια να αντικατασταθεί η αρχαία λατρεία των ειδώλων με τη λατρεία του αυτοκράτορα. Οι αρχαίοι ναοί βρίσκονται νομίμως στην κατοχή των ειδωλολατρών. Ο Κωνστάντιος Β’ αποσυνδέει τους αρχαίους ναούς από τη λατρεία και τους θεωρεί μνημεία που μαρτυρούν το ένδοξο παρελθόν. Το 356 διατάσσεται το κλείσιμο των αρχαίων ναών και απαγορεύεται η είσοδος σε αυτούς και η λατρεία. Το 400 επιτρέπεται η δημόσια χρήση των αρχαίων ναών. Έτσι η εκκλησία αρχίζει να χρησιμοποιεί αρχαίους ναούς. Ο εξαγνισμός των παγανιστικών μνημείων γίνεται με τη χάραξη του σημείου του σταυρού. Η οικοδόμηση του ναού του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αρχαίοι ναοί μετατρέπονται σε εκκλησίες.