Αργοναυτικά και Κορινθιακά

Ο Εύξεινος πόντος ύστερα από γεωλογικές αλλαγές ενώθηκε με το Αιγαίο. Η είδηση της ύπαρξης ενός άλλου κόσμου, όξυνε το ενδιαφέρον κυρίως των κατοικούντων στη Θεσσαλία, να τον γνωρίσουν. Απότοκα αυτού είναι δύο έργα, Αργοναυτικά και Κορινθιακά, συνδεόμενα και τα δύο, το ένα κατ’ αποκλειστικότητα, το άλλο μερικώς με την Αργοναυτική εκστρατεία. Στα Αργοναυτικά εξαίρεται … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αργοναυτικά και Κορινθιακά.