Αργοναυτικά και Κορινθιακά

Ο Εύξεινος πόντος ύστερα από γεωλογικές αλλαγές ενώθηκε με το Αιγαίο. Η είδηση της ύπαρξης ενός άλλου κόσμου, όξυνε το ενδιαφέρον κυρίως των κατοικούντων στη Θεσσαλία, να τον γνωρίσουν. Απότοκα αυτού είναι δύο έργα, Αργοναυτικά και Κορινθιακά, συνδεόμενα και τα δύο, το ένα κατ’ αποκλειστικότητα, το άλλο μερικώς με την Αργοναυτική εκστρατεία. Στα Αργοναυτικά εξαίρεται η συμμετοχή στα κοινά των ολοκληρωμένων προσώπων, στα Κορινθιακά, εκτός από την Αργοναυτική εκστρατεία γίνεται λόγος και για την ιστορία της Κορίνθου. Το έργο Αργοναυτικά θεωρείται ότι προέρχεται από τον Ορφέα, ο οποίος σε 1736 εξάμετρους στίχους διηγείται τα αναφερόμενα στην εκστρατεία των Αργοναυτών, στην … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αργοναυτικά και Κορινθιακά.