Αποστολή της Στρατιάς

Η αποστολή της Στρατιάς της Μικράς Ασίας τότε δεν ήταν επιθετική. Αποστολή της ήταν η κάλυψη και άμυνα του Μικρασιατικού μετώπου εναντίον επιθέσεως του εχθρού. Η γραμμή του μετώπου τότε, ήταν διαμορφωμένη από το φθινόπωρο του 1921, είχε συνολική έκταση 713 χιλιομέτρων. Το βόρειο άκρο της στηριζόταν στην Προποντίδα και κάλυπτε την Κίο. Από εκεί … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αποστολή της Στρατιάς.