Αποστολή της Στρατιάς

Η αποστολή της Στρατιάς της Μικράς Ασίας τότε δεν ήταν επιθετική. Αποστολή της ήταν η κάλυψη και άμυνα του Μικρασιατικού μετώπου εναντίον επιθέσεως του εχθρού. Η γραμμή του μετώπου τότε, ήταν διαμορφωμένη από το φθινόπωρο του 1921, είχε συνολική έκταση 713 χιλιομέτρων. Το βόρειο άκρο της στηριζόταν στην Προποντίδα και κάλυπτε την Κίο. Από εκεί έφθανε ως την περιοχή του Εσκί Σεχίρ. Περνώντας ανατολικά από αυτό, κατερχόταν προς τα νότια, και αφού κάλυπτε το Αφιόν Καρά Χισάρ, καμπτόταν προς τα δυτικά και περνώντας από τον ορεινό όγκο του Ακάρ Δαγ έφθανε ως τον άνω ρου του Μαιάνδρου από όπου ακολουθώντας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αποστολή της Στρατιάς.