Αποστασία του Αγίου Τίτου

Ένα σημαντικό γεγονός που συγκλόνισε τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 13ο αιώνα υπήρξε η επανάσταση των Βενετών φεουδαρχών της Κρήτης κατά της μητρόπολης, γνωστή και ως αποστασία του Αγίου Τίτου. Οι Βενετοί αυτοί φεουδάρχες είχαν επανειλημμένως διαμαρτυρηθεί στη μητρόπολη για τις φορολογικές επιβαρύνσεις αλλά και για την υποτίμηση τους σε σχέση με τους ευγενείς … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αποστασία του Αγίου Τίτου.