Απονομή Δικαιοσύνης ανά τους αιώνες

Η απονομή Δικαιοσύνης ξεκινά λίγο μετά την εποχή της τροφοσυλλογής. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη των κοινωνικών συμβάσεων που αποτέλεσαν τις απαρχές του δικαίου ήταν η ύπαρξη συσσωρευμένων αγαθών προς διανομή. Δηλαδή η ανάγκη της κοινωνικής διαχείρισης του περισσεύματος. Στις αρχικές κοινωνίες των τροφοσυλλεκτών δεν υπήρχε περίσσευμα και και άρα δεν υπήρχε ανάγκη νόμου και εξουσίας για μοίρασμα και φύλαξη του πλούτου. Με την αλλαγή της παραγωγικής βάσης από συλλεκτική-κυνηγετική σε καλλιεργητική-κτηνοτροφική εμφανίστηκαν ως παράγωγα δύο φαινόμενα: η οικογένεια και η ιδιοκτησία. Η οικογένεια παρήγαγε το δίκαιο του επιμερισμού των φυσικών πόρων και των προϊόντων γης. Η ανάγκη θεσμοθέτησης νόμων ήρθε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Απονομή Δικαιοσύνης ανά τους αιώνες.