Αντιμεταρρύθμιση

Οι προτεστάντες κατηγορούσαν την Καθολική Εκκλησία: Ότι εκμεταλλεύεται τους πιστούς, ότι τους αφήνει στην αμάθεια, ότι τους αφήνει μέσα στη δεισιδαιμονία, ότι τους παρουσιάζει δήθεν κόκαλα αγίων για να τους παγιδεύει, ότι χρησιμοποιεί τα μοναστήρια για να βολεύει τους δικούς της ανθρώπους και για τους νεποτισμούς της και για τα μέσα της και για τη διαφθορά της, ότι το μόνο που σκέφτεται είναι το χρήμα, ότι έπαψε να έχει σχέση με τα κηρύγματα του Ιησού και την αγάπη και τη συμπόνια κ.λπ. και έχει γίνει ένας χώρος λεηλασίας και απληστίας χρηματικής -αυτές ήταν οι κατηγορίες των προτεσταντών. Η Καθολική Εκκλησία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αντιμεταρρύθμιση.