Αντιλακωνικά κινήματα

Μετά τα Μηδικά και την εμφάνιση των εσωτερικών προβλημάτων στη Σπάρτη, αντιλακωνικά κινήματα εκδηλώθηκαν στις πελοποννησιακές πόλεις. Η τάση για πολιτικές εξελίξεις υπήρχε αναμφισβήτητα. Τα διάφορα κράτη είχαν ανάγκη να στηριχθούν σε κάποια ισχυρή πόλη, για να αποφασίσουν να προχωρήσουν σε αλλαγές και να αντιμετωπίσουν την αμείλικτη κυρίαρχο της Πελοποννησιακής συμμαχίας. Άργος Η φιλελεύθερη κίνηση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αντιλακωνικά κινήματα.