Ανδρόνικος και Ιωάννης Καντακουζηνός

Τον Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγο διαδέχτηκε ο γιος του Ανδρόνικος Β’ Παλαιολόγος. Ο Ανδρόνικος ήταν ένας ευσεβής και πνευματικός άνθρωπος με εξαιρετική θεολογική μόρφωση. Από το 1272 ο πατέρας του Μιχαήλ Η’ τον είχε ανακηρύξει συναυτοκράτορα, γεγονός που δείχνει ότι ήταν έμπειρος στα διοικητικά θέματα όταν ανήλθε στον θρόνο. Ανδρόνικος Β’ Στις εξωτερικές σχέσεις ο Ανδρόνικος … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ανδρόνικος και Ιωάννης Καντακουζηνός.