Ανατολικό Ζήτημα

Μετά την Αικατερίνη τη Μεγάλη, η Ρωσική Αυτοκρατορία συνέχισε τους πολέμους εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλεπάλληλοι ρωσοτουρκικοί πόλεμοι, κατά τους οποίους πολέμους οι δύο αυτές αυτοκρατορίες συγκρούονταν αδυσώπητα η μία ενάντια στην άλλη, με πάρα πολλούςνεκρούς ένθεν και ένθεν. Κατά κανόνα η Ρωσική Αυτοκρατορία έβγαινε νικήτρια, σε σημείο που πολλές φορές απείλησε την Κωνσταντινούπολη την … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ανατολικό Ζήτημα.