Ανατολικό Ζήτημα

Μετά την Αικατερίνη τη Μεγάλη, η Ρωσική Αυτοκρατορία συνέχισε τους πολέμους εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλεπάλληλοι ρωσοτουρκικοί πόλεμοι, κατά τους οποίους πολέμους οι δύο αυτές αυτοκρατορίες συγκρούονταν αδυσώπητα η μία ενάντια στην άλλη, με πάρα πολλούςνεκρούς ένθεν και ένθεν. Κατά κανόνα η Ρωσική Αυτοκρατορία έβγαινε νικήτρια, σε σημείο που πολλές φορές απείλησε την Κωνσταντινούπολη την ίδια. Και θα την είχε καταλάβει η Ρωσία την Κωνσταντινούπολη αν δεν είχε σπεύσει η Αγγλία να τη σταματήσει, και τούτο διότι καθώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρίσκεται σε παρακμή από τον 18ο αιώνα, ενώ η Ρωσία ισχυροποιείται, δημιουργείται το λεγόμενο «Ανατολικό Ζήτημα». Σε τι συνίσταται … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ανατολικό Ζήτημα.