Ανατολικές και Δυτικές θρησκείες

Οι θρησκείες του κόσμου χωρίζονται σε «ανατολικές» και «δυτικές». Βέβαια η ταξινόμηση αυτή είναι κάπως παραπλανητική, διότι όλες οι θρησκείες έχουν γεννηθεί στην Ασία, δηλαδή στην Ανατολή. Όλες οι θρησκείες είναι ανατολικές, αλλά υπάρχουν οι ανατολικές θρησκείες και οι δυτικές θρησκείες. Ποιο είναι το όριο από το οποίο αρχίζουν οι ανατολικές θρησκείες και οι δυτικές; … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ανατολικές και Δυτικές θρησκείες.