Ανατολικές και Δυτικές θρησκείες

Οι θρησκείες του κόσμου χωρίζονται σε «ανατολικές» και «δυτικές». Βέβαια η ταξινόμηση αυτή είναι κάπως παραπλανητική, διότι όλες οι θρησκείες έχουν γεννηθεί στην Ασία, δηλαδή στην Ανατολή. Όλες οι θρησκείες είναι ανατολικές, αλλά υπάρχουν οι ανατολικές θρησκείες και οι δυτικές θρησκείες. Ποιο είναι το όριο από το οποίο αρχίζουν οι ανατολικές θρησκείες και οι δυτικές; Το όριο μεταξύ των δύο πλευρών —δυτικών και ανατολικών— είναι η ίδια η Ινδία. Ο ινδουισμός της Ινδίας ανήκει στις ανατολικές θρησκείες, και από την Ινδία και ανατολικότερα όλες οι θρησκείες που παρήχθησαν ονομάζονται «ανατολικές θρησκείες». Από την Ινδία και δυτικότερα οι θρησκείες οι οποίες … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ανατολικές και Δυτικές θρησκείες.