Ανατολίζουσα Περίοδος

Από τα τέλη του 8ου π.Χ. αιώνα και για ολόκληρο τον επόμενο αιώνα η αριστοκρατία, που είχε αρχίσει να εμφανίζεται λίγο νωρίτερα στην Ετρουρία, επιβεβαίωσε και διεύρυνε τη δύναμη της, η οποία βασιζόταν στην ιδιοκτησία μεγάλων εκτάσεων γης και τον έλεγχο των φυσικών πηγών. Οι εμπορικές συναλλαγές αυξάονταν και η αγορά της Ετρουρίας κατακλυζόταν με πολυτελή προϊόντα για την τέρψη των αριστοκρατών. Πρόκειται για μια περίοδο (μεταξύ του 800 π.Χ. και του 650 π.Χ.) με έντονες επιρροές από την Ανατολή, γνωστή ως Ανατολίζουσα Περίοδος, κατά την οποία όλοι οι τομείς γνώρισαν αλματώδη ανάπτυξη. Με γρήγορο ρυθμό αναπτύχθηκε η αρχιτεκτονική των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ανατολίζουσα Περίοδος.