Αναστάσιος Β’ – Αρτέμιος και ο Θεοδόσιος

Ο Αναστάσιος Β’ – Αρτέμιος ήταν «γραμματέας εξ απορρήτων», δηλαδή ιδιαίτερος γραμματέας του Φιλιππικού Βαρδάνη. Όμως παρά το γεγονός ότι ήταν πολιτικός υπάλληλος αναδείχτηκε άξιος των περιπεριστάσεων γιατί αποκατέστησε την τάξη στα εκκλησιαστικά πράγματα, ενίσχυσε την άμυνα της Κωνσταντινούπολης και προσπάθησε να αντιμετωπίσει ριζικά τους Άραβες, οι οποίοι προετοιμάζονταν για μεγάλη επίθεση κατά της Κωνσταντινούπολης. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αναστάσιος Β’ – Αρτέμιος και ο Θεοδόσιος.