Αναστάσιος Α’, ο Δίκορος

Μετά τον θάνατο του Ζήνωνα, η σύγκλητος, ο στρατός και οι δήμοι αναγόρευσαν αυτοκράτορα τον ανώτατο συγκλητικό Αναστάσιο που ήταν άνθρωπος ταπεινής καταγωγής και οπαδός του μονοφυσιτισμού. Ο Αναστάσιος Α’ αναγκάστηκε να υπογράψει επίσημη δήλωση ότι δέχεται τις αποφάσεις των τεσσάρων πρώτων οικουμενικών συνόδων. Πρώτη φροντίδα του Αναστάσιου ήταν η αντιμετώπιση των Ισαύρων, των συμπατριωτών … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αναστάσιος Α’, ο Δίκορος.