Αναστάσιος Α’, ο Δίκορος

Μετά τον θάνατο του Ζήνωνα, η σύγκλητος, ο στρατός και οι δήμοι αναγόρευσαν αυτοκράτορα τον ανώτατο συγκλητικό Αναστάσιο που ήταν άνθρωπος ταπεινής καταγωγής και οπαδός του μονοφυσιτισμού. Ο Αναστάσιος Α’ αναγκάστηκε να υπογράψει επίσημη δήλωση ότι δέχεται τις αποφάσεις των τεσσάρων πρώτων οικουμενικών συνόδων. Πρώτη φροντίδα του Αναστάσιου ήταν η αντιμετώπιση των Ισαύρων, των συμπατριωτών του Ζήνωνα, που είχαν πετύχει ορισμένα προνόμια από αυτόν κατά την διάρκεια της βασιλείας του. Έπειτα από λίγο χρονικό διάστημα ο Αναστάσιος είχε να αντιμετωπίσει εξωτερικούς εχθρούς. Στα ανατολικά σύνορα τους Πέρσες και στα βαλκανικά σύνορα τους Γότθους. Από τους Πέρσες νικήθηκε και αναγκάστηκε να … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αναστάσιος Α’, ο Δίκορος.