Αναδημιουργία

Μολονότι υπήρξαν καθαρά υπεύθυνοι για την καταστροφή των προηγούμενων τεσσάρων ήλιων, ο Τεζκατλιπόκα και Κετζαλκοάτλ μνημονεύονται επίσης για την αναδημιουργία των ουρανών και της γης, όχι ως αντίπαλοι, αλλά ως σύμμαχοι. Η Historia de los Mexicans por sus pictures αναφέρει μια σημαντική εκδοχή σύμφωνα με την οποία, με τη βοήθεια τεσσάρων άλλων θεοτήτων, οι τέσσερις γιοι του ζεύγους των δημιουργών δημιουργούν τέσσερις δρόμους που οδηγούν στο κέντρο της γης. Έτσι, λοιπόν με τη γη διαιρεμένη σε τέσσερα μέρη, οι οκτώ θεοί σηκώνουν τους ουρανούς. Για να βοηθήσουν στην στήριξη του ουρανού, ο Τεζκατλιπόκα και ο Κετζαλκοάτλ μεταμορφώνονται σε δύο τεράστια … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αναδημιουργία.