Αναγέννηση

Η Αναγέννηση, το κίνημα της Αναγέννησης παρουσιάζεται κατά κύριο λόγο στην ιταλική χερσόνησο, και κυρίως στις βορειότερες περιοχές της ιταλικής χερσονήσου και στην περιοχή της Φλάνδρας (της Ολλανδίας), δηλαδή στις περιοχές ακριβώς αυτής της πρώιμης ανάπτυξης του εμπορίου και φυσικά και στις περιοχές στις οποίες πιο γρήγορα αναπτύχθηκαν αστικές ομάδες. Η Αναγέννηση λειτουργεί και δρα κατά κύριο λόγο στον 14ο αιώνα και στον 15ο αιώνα. Επηρεάζει τη ζώνη της Χάνσα και τη ζώνη των Ιταλών εμπόρων. Σε μία αμφισβήτηση των μέχρι τότε αισθητικών, ιδεολογικών παραμέτρων, μια και αυτοί οι αστοί που έχουν επιτύχει, έχουν αποτύχει, έχουν δοκιμαστεί μέσα στη δράση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αναγέννηση.