Αναγέννηση

Η Αναγέννηση, το κίνημα της Αναγέννησης παρουσιάζεται κατά κύριο λόγο στην ιταλική χερσόνησο, και κυρίως στις βορειότερες περιοχές της ιταλικής χερσονήσου και στην περιοχή της Φλάνδρας (της Ολλανδίας), δηλαδή στις περιοχές ακριβώς αυτής της πρώιμης ανάπτυξης του εμπορίου και φυσικά και στις περιοχές στις οποίες πιο γρήγορα αναπτύχθηκαν αστικές ομάδες. Η Αναγέννηση λειτουργεί και δρα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αναγέννηση.