Αμυνόμενη Κίνα

Η Κίνα στην ιστορία της έλεγχε ένα τμήμα του χώρου ολόγυρά της, και για να το ελέγξει αυτό είχε μια ισχυρή διπλωματία. Η Κίνα δεν ήταν επιθετικό κράτος, ήταν πιο πολύ αμυντικό. Βέβαια, ήταν τεράστια και αμυνόμενη, αλλά νικώντας, έπαιρνε εδάφη. Η Κίνα στη διάρκεια της ζωής της, έλεγχε ευρύτερες περιοχές και ένας τρόπος για να μην έχει επιθετικότητα από διάφορους λαούς και περιοχές, τις οποίες έλεγχε, ήταν να κρατά στην αυλή ο αυτοκράτορας ομήρους, κάποια πολύ επίσημα πρόσωπα των υποταγμένων. Βέβαια η Κίνα στη διάρκεια της ζωής της γνώρισε την επιθετικότητα γειτονικών λαών, γνώριζε μονίμως την επιθετικότητα των διαφόρων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αμυνόμενη Κίνα.