Ακκάδες

Στη διάρκεια του 24ου π.Χ. αιώνα ένας πληθυσμός με σημιτική γλώσσα ένωσε για πρώτη φορά τις σουμερικές πόλεις-κράτη σε ένα ενιαίο και μεγάλο βασίλειο, ενώ στη συνέχεια επέκτεινε την κυριαρχία του μέχρι και τη βόρεια Μεσοποταμία και τις ακτές τις Μεσογείου, κατακτώντας και την Συρία. Ο πληθυσμός αυτός ήταν οι Ακκάδες. Παρότι η ηγεμονία των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ακκάδες.