Ακαδημία Πλάτωνος

Σύμφωνα με την Ακαδημία του Πλάτωνα, η Πολιτεία διαιρείται σε τρία μέρη, αναλογικά προς τα αντίστοιχα της ψυχής, αλλά και τις αντίστοιχες αρετές, οι οποίες βεβαίως συντονίζονται από τη δικαιοσύνη. Στο λογιστικόν αντιστοιχεί η σοφία και αποδίδεται στους άρχοντες. Στο θυμοειδές αρμόζει η ανδρεία και αφορά στους φρουρούς. Τέλος στο επιθυμιτικόν ταιριάζει η εγκράτεια και αφορά στους εμπόρους και τους βιοτέχνες. Οι φρουροί οφείλουν να μορφωθούν δια της γυμναστικής και της μουσικής. Από τη εκπαίδευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να αποκλεισθούν έργα στα οποία διδάσκεται ο φόβος του θανάτου ή η γελοιοποίηση των θεών. Αφορμή της «λογοκρισίας» είναι το έργο του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ακαδημία Πλάτωνος.