Αιχμάλωτοι πολέμου

Οι Τούρκοι, μετά την κατάληψη της Σμύρνης, άρχισαν τη συγκέντρωση όλου του άρρενα πληθυσμού από 18 έως 45 ετών, όπως αναφερόταν στη σχετική διαταγή του Νουρεντίν. Στην πραγματικότητα όμως συλλαμβάνονταν και οι κάτω των 18 ή πάνω των 45. Μέσα σε λίγες ώρες συνελήφθησαν περίπου 4.000 άνδρες, ως αιχμάλωτοι πολέμοι, κλείστηκαν σε στρατώνες της Σμύρνης και οι περισσότεροι εξοντώθηκαν. Η διαταγή του Νουρεντίν όριζε ως τελευταία μέρα την 17η Σεπτεμβρίου για την αναγκαστική αναχώρηση όλου του υπόλοιπου ελληνικού πληθυσμού. Κατά την επιβίβαση όμως των προσφύγων στα πλοία, οι Τούρκοι που έκαναν έλεγχο συνέλαβαν και πάμπολλους άλλους για να τους οδηγήσουν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αιχμάλωτοι πολέμου.