Αιρέσεις

Οι αιρέσεις ως προσωπικές θέσεις χαρακτήριζαν παλαιότερα κάθε διδασκαλία. Ο Ιππόλυτος στο έργο του «Κατά πασών αιρέσεων» περιέλαβε και τις σχετικές διδασκαλίες των παλαιότερων φιλοσόφων. Στην έσω φιλοσοφία ο σκοπός της επί της Γης παρουσίας του ανθρώπου συνίσταται στην προετοιμασία, μέσω των έργων και της χάριτος, για να απολαύσει κανείς την μακαρία αιωνιότητα. Κρίθηκε ότι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αιρέσεις.