Αιγυπτιοκρατία

Με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου αρχίζει η αιγυπτιοκρατία στην Κρήτη. Το νησί παραχωρήθηκε στον αντιβασιλέα της Αιγύπτου, Μεχμέτ Αλή, ως αντάλλαγμα των υπηρεσιών που προσέφερε στον σουλτάνο κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Έτσι η Κρήτη περνούσε σε μια νέα πορεία «εστιλβωμένης δουλείας». Ο φιλόδοξος μονάρχης της Αιγύπτου κατανοούσε τη σημασία της κατοχής της Κρήτης και απέβλεπε από την αρχή στη μονιμοποίηση της εξουσίας του στο νησί. Για το λόγο αυτό ανέλαβε αμέσως σύντονα μέτρα για την εξασφάλιση της εσωτερικής γαλήνης. Πολιτικό διοικητή της νήσου διόρισε τον Μουσταφά Ναϊλή πασά, που πήρε την προσωνυμία Γκιριτλής … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αιγυπτιοκρατία.