Αδελφότης

Από τις βασικές δυσχέρειες της κυβέρνησης του Μαυρομιχάλη ήταν οι συνυφασμένες με τον χώρο λειτουργίας της. Στην Τρίπολη από πολύ καιρό επικρατούσε δυσαρέσκεια μεταξύ των στρατιωτικών και πολιτικών παραγόντων της επαρχίας εναντίον του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Αναγνώστη Δεληγιάννη, τους οποίους θεωρούσαν σφετεριστές της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου. Με πρωτοβουλία του Γ. Βάρβογλη, κηρυγμένου εχθρού του Κολοκοτρώνη, του Γ. Γαλανόπουλου και άλλων προκρίτων και στρατιωτικών της πόλεως, αποφάσισαν την ίδρυση της εταιρείας «Αδελφότης». Σκοπός της ήταν η ένοπλη, αν χρειαζόταν, αυτοάμυνα των εταίρων από τις αυθαιρεσίες των στρατιωτικών σωμάτων και ιδιαίτερα των στρατιωτών του Κολοκοτρώνη. Τη δυσαρέσκεια εναντίον … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αδελφότης.