Αγροτικές εξεγέρσεις

Οι αλλαγές που δημιουργούνται με την ανάπτυξη του εμπορίου, δηλαδή η διείσδυση των αστικών πυρήνων, οι δυνατότητες κάποιων αστικών δράσεων, θα φέρουν εξελίξεις και μεταξύ των χωρικών, οι οποίοι είχαν ζήσει ως δουλοπάροικοι για μακρούς αιώνες υποχρεούμενοι να εργάζονται στα κτήματα και να αποδίδουν στον φεουδάρχη ποσοστό της παραγωγής και βέβαια να του παρέχουν και αγγαρείες και τρόφιμα. Οι χωρικοί βλέπουν γύρω τους ανθρώπους οι οποίοι κινούνται σε άλλο επίπεδο και με άλλες συντεταγμένες και δεδομένα και εξ αυτού αρχίζουν και γίνονται κινητικοί και απαιτητικοί, δηλαδή αρχίζουν και υπάρχουν και καταγράφονται αγροτικές εξεγέρσεις. Ο 14ος, ο 15ος και ο 16ος … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αγροτικές εξεγέρσεις.