Αγροτικές εξεγέρσεις

Οι αλλαγές που δημιουργούνται με την ανάπτυξη του εμπορίου, δηλαδή η διείσδυση των αστικών πυρήνων, οι δυνατότητες κάποιων αστικών δράσεων, θα φέρουν εξελίξεις και μεταξύ των χωρικών, οι οποίοι είχαν ζήσει ως δουλοπάροικοι για μακρούς αιώνες υποχρεούμενοι να εργάζονται στα κτήματα και να αποδίδουν στον φεουδάρχη ποσοστό της παραγωγής και βέβαια να του παρέχουν και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αγροτικές εξεγέρσεις.