Αγγλικό Στέμμα

Μετά από τα γεγονότα της Ινδικής Ανταρσίας η βρετανική πλευρά αποφάσισε να αλλάξει αρκετά από τη διοίκησή της στην Ινδία. Η διοίκηση της Ινδίας ήταν, στην πραγματικότητα, στα χέρια της Αγγλικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών και αποφάσισε το Αγγλικό Στέμμα να πάρει το ίδιο στα χέρια του τη διοίκηση της Ινδίας, γι’ αυτό και έστειλε στην … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αγγλικό Στέμμα.