Αγγαρείες

Οι χωρικοί της Κρήτης ήταν υποχρεωμένοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όχι μόνο στους φεουδάρχες, αλλά και στο δημόσιο, για την κατασκευή και συντήρηση των φρουρίων και των άλλων οχυρωματικών έργων, για τη φύλαξη των παραλίων και για την επάνδρωση των πολεμικών πλοίων της Βενετίας. Υπόχρεοι σε αγγαρείες ήταν όλοι οι άνδρες από 14-60 ετών … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αγγαρείες.