Αγγαρείες

Οι χωρικοί της Κρήτης ήταν υποχρεωμένοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όχι μόνο στους φεουδάρχες, αλλά και στο δημόσιο, για την κατασκευή και συντήρηση των φρουρίων και των άλλων οχυρωματικών έργων, για τη φύλαξη των παραλίων και για την επάνδρωση των πολεμικών πλοίων της Βενετίας. Υπόχρεοι σε αγγαρείες ήταν όλοι οι άνδρες από 14-60 ετών και οι γυναίκες κάθε ηλικίας. Από όλες αυτές τις υποχρεωτικές υπηρεσίες, η αγγαρεία της θάλασσας ήταν η πιο σκληρή. Η εξαντλητική υπηρεσία της κωπηλασίας, η άθλια διατροφή, οι επιδημικές ασθένειες, που μάστιζαν κυρίως τους ναυτικούς, οι πολυάριθμοι κίνδυνοι της θάλασσας και τόσα άλλα συνεπακόλουθα δεινά … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αγγαρείες.