Αγία Μαύρα ή Λευκάδα

Η Αγία Μαύρα καταστράφηκε από έναν σεισμό το 1826 και ξαναχτίστηκε κατόπιν με την προοπτική της αντιμετώπισης της επανάληψης μιας παρόμοιας κατάστασης. Έτσι τα θεμέλια των περισσότερων κτιρίων είναι βαθιά, με συμπαγή πέτρα, είναι ανωδομή είναι απλός, γερός σκελετός, από ξύλο δρυός και η τοιχοποιία από πλίνθους και γυψομάρμαρο. Σε περίπτωση μελλοντικών σεισμών, ελπίζεται ότι οι ζημιές θα είναι μηδαμινές, παρ΄όλο που σε περίπτωση φωτιάς οι συνέπειες θα είναι σοβαρές. Οι μικρές σεισμικές δονήσεις είναι συχνές. Ο ρυθμός στην καλύτερη κατηγορία οικοδομών είναι μάλλον ιταλικός παρά οτιδήποτε άλλο και δεν στερείται γραφικότητας. Έχει «σπασμένες» γραμμές και κανένα από τα παρακείμενα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αγία Μαύρα ή Λευκάδα.